Slikarski atelje Barbara Kastelec

Slikarski atelje Barbara Kastelec

    Programi Slikarskega ateljeja Barbara Kastelec so namenjeni vsem, ki bi se radi spoznali s svetom umetnosti in se preizkusili v ustvarjanju. Želja po ustanovitvi Slikarskega ateljeja Barbara Kastelec se je izoblikovala po mojem večletnem slikarskem delu in poučevanju na zasebnih šolah risanja in slikanja. Vzpodbudo pa mi je dal predvsem uspeh mojih tečajnikov na sprejemnih izpitih in dober odziv na moje pedagoško delo s strani slušateljev, tako otrok, mladostnikov kot tudi odraslih. V svojem pedagoškem delu se posvečam tako učenju postopkov umetniškega ustvarjanja kot tudi teoretskim znanjem, ki kreativnost omogočajo, jo razlagajo, da udeleženci tečajev lažje razumejo sam ustvarjalni proces. Hkrati pa se slušatelji ob spoznavanju likovnega problema dotaknejo tudi zgodovinskega razvoja umetnosti, in dobijo vpogled, kako so se umetniki skozi različna obdobja lotili določene likovne problematike. Veliko izkušenj, ki sem jih pridobila z dolgoletnim pedagoškim delom, mi je pomagalo, da sem oblikovala svoj lasten specifičen način dela in komuniciranja s slušatelji mojih tečajev, kar potrjujejo tudi vsi dosedanji rezultati. Delo s slušatelji je namreč usmerjeno individualno, odvisno od talenta, senzibilnosti in zmožnosti vsakega posameznika. Ena od metod so stalne korekture nastajajočega dela, ki so neobhodne, da bi dosegli dobre rezultate.