SISTEMSKE POSTAVITVE

  Zavod INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE je bil ustanovljen, 4. 2. 2014. Ukvarja se s sistemskimi, avtentičnimi in metafizičnimi pristopi za celostni razvoj in zdravo življenje posameznikov, organizacij in družbe.Glavni poudarek je na razvoju sistemsko fenomenološke metode "sistemska postavitev", s katero preko izobraževanja in informiranja posameznikov, družin, staršev, strokovnjakov, organizacij, skupnostih in družbe omogoči, da preko sistemskega uvida najdejo najustreznejšo pot za boljše, zdravo, srečnejše in uspešnejše življenje.

  Postavitev družine
  Metoda "Postavitev družine" je metoda, ki temelji na dejstvu, da smo srečni in uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom. Omogoča iskanje rešitev, ki jih imamo zaradi povezanosti s težavami v družinskem sistemu. Z njo pridemo v stik z brezpogojno ljubeznijo, ki teče prek življenja skozi naš družinski sistem in nas resnično zdravi. S tem drugače sprejemamo sebe in naše družinske člane. Uvid v dinamike in dogodke našega družinskega sistema nam daje novo življenjsko moč. Metodo je razvil Bert Hellinger s svojim dolgoletnim delom in je razširjena po svetu v več kot 40 državah. Zasnovana pa je na fenomenološkem pristopu. "Postavitev družine" razrešuje različna področja:

  zdravje in bolezen,
  partnerstvo,
  spolnost in srečno partnerstvo,
  odnosi v družini: starši otroci,
  osebni in poklicni uspeh,
  denar in življenje,
  travme, strahove in fobije.
  Postavitev družine nas podpre, da pridemo do uvidov na naslednja vprašanja: Kaj je tisto kar nas podpre pri izboljšanju zdravja in občutenju sreče v življenju in kaj nam prinese jasnost v odnosih? Katere dinamike delujejo med moškim in žensko?
  Ali resnično lahko sprejmemo njo/njega natanko takšno/ega kot je? V kakšnem odnosu sta bolezen in ljubezen in kaj je skrito sporočilo bolezni? Kako lahko kot starši podpremo otroke, da jim gre dobro v življenju? Kako lahko pogledamo v dušo otroka in prepoznamo kaj resnično potrebujejo? Kako so povezani naš odnos do dela in odnos z družinskim sistemom?

   
  Organizacijska postavitev nam omogoči, da ocenimo trenutni  položaj v podjetju in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev za poslovni uspeh.

  Organizacijske sistemske postavitve omogočajo rešitve posameznikom in organizacijam – kako priti do uvida vzroka različnih dilem. Pokažejo nam rešitve in načine, kako uspeti kot posameznik, kako lahko uspe organizacija, podjetje, posel, projekt … uspešnost timov … Izhaja iz metode Berta Hellingerja, ki so jo drugi strokovnjaki integrirali na področje organizacij. Osnovna predpostavka te metode je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija (manjša ali svetovna) razvija svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja vseh svojih članov. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko pogosto zmanjšajo sposobnost organizacije za produktivnost in uspeh. Podjetja s tem porabijo velike količine truda in energije, ki bi se lahko uporabila bolj produktivno, saj je dinamičen razvoj izven nadzora ali znanja posameznikov. Sistemske postavitve ponujajo sredstvo za razumevanje osnovnih vedenjskih vzorcev in dinamiko skupine ter organizacije tako v ožjem kot najširšem smislu. Organizacijska sistemska postavitev je neke vrste simulacija, v kateri lahko ocenimo trenutni položaj in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev. S tem lahko razumemo dejavnike, ki pomagajo ali ovirajo uspešnost organizacije ali podjetja in najdemo najustreznejšo rešitev.

   

   

  • 22 Petek
   Oktober, 2021
  • 26 Torek
   Oktober, 2021
  • 27 Sreda
   Oktober, 2021
  • 28 Četrtek
   Oktober, 2021
  • 29 Petek
   Oktober, 2021
  • 02 Torek
   November, 2021
  • 09 Torek
   November, 2021
  • 10 Sreda
   November, 2021
  • 17 Sreda
   November, 2021
  • 24 Sreda
   November, 2021
  • 26 Petek
   November, 2021
  • 08 Sreda
   December, 2021
  • 17 Petek
   December, 2021
  • 22 Sreda
   December, 2021