SiBRASS

   

  KONCERTNI CIKEL SiBRASS 2019 bo občinstvu tudi v letošnjem letu postregel z izvedbami odličnih, mednarodno priznanih izvajalcev. Društvo SiBRASS že tretjič zapored prireja serijo petih koncertov klasične glasbe, s poudarkom na trobilnih instrumentih.

  SiBRASS je edinstvena platforma, osredotočena na vztrajno uresničevanje odličnosti in povezovanje ter prepletanje glasbenih ustvarjalcev, poustvarjalcev ter poslušalcev. Tako tudi v svoji tretji sezoni koncertnih ciklov nadgrajuje svoje delo in smelo povezuje vrhunske poustvarjalce – trobilce s poslušalci, željnimi tehtnega in atraktivnega programa. Novi sklop brezplačnih nedeljskih koncertov ponovno daje občinstvu možnost prisluhniti glasbi na najvišji izvedbeni ravni. Koncertni programi so pretehtano zastavljeni v stremljenju k širokemu naboru glasbenih praks in vpeljevanju novosti. Vsak koncert bo ob bok tujim postavil slovenska dela.

  Koncerti se bodo odvijali v Slovenski filharmoniji, ki je idealna za realizacijo takšnih projektov. V sodelovanju s tretjim programom Radia Slovenija bo poskrbljeno tudi za snemanje koncertov, ki bodo nato predvajani v rednem programu radia ter dostopni v arhivu Multimedijskega centra RTV Slovenija.

  ...


  This year once again, the SiBRASS 2019 CONCERT CYCLE is delighted to offer music performed by excellent, world-renowned musicians. For the third year in a row, the SiBRASS Association is organising a series of five classical music concerts, with an emphasis on brass.

  SiBRASS is a unique platform that focuses on the sustained realisation of excellence as well as connecting and interweaving music-makers, performers, and the audience. In its third season of concert cycles SiBRASS continues to build upon its state-of-the-art brass musicians, whom it audaciously connects with an audience thirsty for a well-conceived and attractive programme. The new series of free Sunday concerts will, as always, provide the audience an opportunity to hear music at the highest level of performance. The concert programmes have been formulated in a deliberate manner, thus encompassing a broad selection of musical practices while also introducing novelties. Each concert will present Slovene works alongside foreign compositions.
   
  The concerts will take place at the Slovenian Philharmonic, an excellent venue for the realisation of such projects. In cooperation with Radio Slovenia’s Channel III, the concerts will be recorded and subsequently broadcast as part of Radio Slovenia’s regular programme, and will also remain accessible in the archives of the Multimedia Centre of RTV Slovenia.