Sara Idzig - Plesno gibalna psihoterapija

    Plesno-gibalna psihoterapija je terapija, ki za razvoj, podporo in psihoterapevtsko zdravljenje posameznika uporablja gibanje in ples.

    Plesno-gibalna psihoterapija je uporabna za vsakega posameznika, ne glede na starost, spol, zmožnosti in telesne/duševne tegobe. Odlično se obnese v preventivnih in kurativnih dejavnostih in je zaradi delovanja na telesni ravni priporočljiva za dojenčke, malčke, otroke, mladostnike, odrasle in starejše.

    Programi za Osebno Rast so namenjeni preventivnemu delu na sebi, izpopolnjevanju/nadgradnji posameznikovih šibkejših področij, poglabljanju vase (do meje samoobvladovanja) ter druženju in sprostitvi.