Povej naGlas, šola za retoriko in javno nastopanje

  V Povej naGlas in Jungian Coaching Slovenija smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje.

  Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti, in sicer na treh ključnih nivojih:

  ▪ telo oz. delovanje,
  ▪ identiteta oz. notranje stanje,
  ▪ um oz. način razmišljanja.

  Dajemo 100% garancijo na svoje delo!