Počitniško društvo Kažipot

Počitniško društvo Kažipot

    Počitniško društvo Kažipot iz Velenja je neprofitna organizacija s 50 letno tradicijo na področju organiziranja aktivnosti za mlade. Tako mlade povezujemo in zanje organiziramo razne oblike projektov na lokalnem in mednarodnem področju. Delokrog društva je sprva zajemal organizacijo mednarodnih mladinskih izmenjav (mladinskih kampov konferenc, potovanj…), kasneje pa smo vanj vpeljali še celo vrsto drugih aktivnosti za mlade.