Out of the Box Seminar

Out of the Box Seminar

    Out of the Box (OB) predstavlja nekonvencionalno, kreativno razmišljanje in nove ideje. Je koncept sodobnih interdisciplinarno povezanih dogodkov, namenjenih razvijanju in širjenju novih idej, konceptov in rešitev za izboljšanje kompleksnih problemov našega sveta in življenja. Spodbuja znanstvenike, umetnike, profesionalce in mlade, da svoje ideje predstavijo širši skupnosti. Osvetljuje ideje z različnih zornih kotov. Širi obzorja in povezuje področja.

    Značilnost Out of the Box dogodkov je sproščena forma seminarjev, predavanj in drugega načina podajanja informacij, ki so v klasičnem dojemanju v večini primerov kompleksne in težje razumljive. Serijo Out of the Box sestavljajo vsakomesečni seminarji, bienalna konferenca, študentski seminar in delavnice.

    Out of the Box -
    Facebook -
    Twitter -