Nika's ART

Nika's ART

  Kulturno društvo VNL, Associazione culturale VNL, je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje ljudi, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujemo svoje interese na področju literature, pisanja člankov, objave javnih dogodkov, umetniške fotografije in druge vizualne umetnosti, ki prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v ožjem in širšem okolju.

  Spodbujamo višjo kakovost komuniciranja.

  Združujemo ljubitelje umetnosti na področju kreativnega pisanja in literature, medijev in vizualne umetnosti, ki so pripravljeni sodelovati pri lastnem uresničevanju in skupnem uresničevanju nalog društva.

  Svojim članom omogočamo, da si pridobijo in širijo znanje s področja literature, medijev in vizualnih umetnosti.

  Ohranjamo slovensko kulturno identiteto v ožjem in širšem prostoru. Prirejamo ustvarjalne delavnice, za otroke in odrasle.

  Urejamo spletni časopis Spletni čas.