Narodna in univerzitetna knjižnica

  Narodna in univerzitetna knjižnica zbira, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda ter omogoča prebivalcem Slovenije in drugih držav dostop do znanja in slovenske kulture preteklih in sedanjih rodov.

  V sodelovanju z domačimi in tujimi knjižnicami zagotavlja dostop do svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine ter uporabnikom v procesu ustvarjanja novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in v različnih jezikih.

  S svojimi zbirkami in storitvami podpira pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo Univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov. Je središče znanja, namenjeno vseživljenjskemu izobraževanju slovenskega prebivalstva, dvigu njegove kulturne in izobrazbene ravni ter informacijske pismenosti.

  Z raziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnostjo na področju knjižničarstva aktivno sooblikuje slovenski knjižnični sistem ter prispeva k teoretičnim in praktičnim spoznanjem v bibliotekarski in informacijski znanosti.

  • 06 Ponedeljek
   December, 2021
  Še traja:
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja
  od 8.00 do 20.00
  Tematska razstava
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaska 1, Ljubljana
  • 15 Sreda
   December, 2021
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja z avtorji
  ob 11.00
  Tematska razstava
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja z avtorji
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaska 1, Ljubljana
  • 05 Sreda
   Januar, 2022
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja z avtorji
  ob 17.00
  Tematska razstava
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja z avtorji
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaska 1, Ljubljana
  • 12 Sreda
   Januar, 2022
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja z avtorji
  ob 11.00
  Tematska razstava
  Kartografski zakladi slovenskega ozemlja z avtorji
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaska 1, Ljubljana