Moment

    Kulturno-umetniško društvo Moment je nevladna in neprofitna organizacija s statusom javnega interesa na področju kulture, ustanovljena leta 2006 z namenom ustvarjati in razvijati sodobne uprizoritvene prakse v najširšem pomenu. To poslanstvo uresničujemo z lastno produkcijo, gostovanji in organizacijo kulturno-umetniških dogodkov ter dejavnosti spodbujanja ustvarjalnosti, strokovnega usposabljanja in kulturne vzgoje s sodelovanjem s sorodnimi organizacijami, institucijami ter ustvarjalci v regiji, državi in mednarodnem prostoru. Od leta 2014 smo del interdisciplinarnega laboratorija GT22, v katerem sobivamo in soustvarjamo z različnimi društvi in posameznimi ustvarjalci. V skupnostnih prostorih smo vzpostavili lastno prizorišče Intimni oder z redno produkcijo in programom.

    Naši projekti nastajajo v raznolikih produkcijskih modelih/formatih skozi raziskovanje, preizkušanje in učenje ter (samo)kritiko v nenehnem iskanju izraznih možnosti in zmožnosti. Tako nastaja program, ki se odmika od konvencionalnih smernic in želi vsakič znova presegati sam sebe. A ne želimo ostajati sami sebi namen.

    Sodobno, žanrsko neopredeljeno, neodvisno, lutkovno, gibalno, snovalno, eksperimentalno, ulično (in še katero) gledališče je namenjeno vsem, saj sta dva izmed naših glavnih ciljev dostopnost za raznovrstno publiko in širjenje gledališke zavesti med vsemi generacijami.