Mestni muzej Krško

    Mestni muzej Krško je bil ustanovljen konec leta 2009 kot enota Kulturnega doma Krško, z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur.l. RS, št. 109/09).
    Temelji muzeja pa segajo že v 19. stoletje, ko so Krčani na hišo, ki je takrat nosila številko 85, 7. oktobra 1894, postavili ploščo z napisom:
    "V tej hiši je umrl JANEZ BAJKORT VALVASOR 19. septembra 1693."
    Občina Krško je leta 1993 razglasila območje za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. RS, št. 61/93).