Mestni Mladinski svet Maribor

Mestni Mladinski svet Maribor

    Mestni Mladinski svet Maribor (MMSM) je mladinski svet lokalne skupnosti, ki predstavlja in združuje mladinske organizacije v Mestni občini Maribor. Leta 2002 smo bili ustanovljeni z namenom, da kot nosilec mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni predstavljamo osnovo za sodelovanje mladih v lokalni skupnosti.

    Naša glavna prednostna naloga je zagovarjanje interesov mladih pri Mestni občini Maribor. Po Zakonu o mladinskih svetih imamo pravico do podajanja mnenj o vseh zadevah obravnavanih v občinskih organih, ki se nanašajo na mlade. Kot organizirana oblika imamo tudi možnost prirejanja različnih aktivnosti ter se posluževati različnih oblik pridobivanja sredstev za delovanje in razvoj (občinski razpisi, Urad RS za mladino, program Mladi v akciji itd.).

    Velik del našega delovanja predstavlja kar 18 mladinskih organizacij članic. Prav tako sodelujemo s številnimi organizacijami (Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Mladinski svet Slovenije, Mladinski sveti drugih lokalnih skupnosti, Univerza v Mariboru, itd.).

    Sistematično spodbujamo razvoj informiranja in svetovanja za mlade, kar predstavlja enega od najpomembnejših mehanizmov za povečanje ter spodbujanje družbene participacije mladih, njihove socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije.

    Če se tudi vaša organizacija ukvarja z mladimi, lahko postanete naša članica z izpolnitvijo Prijavnega obrazca, ki ga pošljite na naš naslov.