MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo

  Naša vizija je prispevati k transformaciji odnosov v svetu, ki bodo temeljili na spoštovanju, razumevanju in medsebojnem dialogu.

   

  Naše poslanstvo:

  Spodbujamo kulturo organizacij, v katerih bodo odnosi temeljili na spoštovanju, razumevanju in empatiji, kjer se bodo morebitni težavni odnosi reševali z dialogom in mediacijo.

  Prispevamo k razvoju posameznika, ki bo notranje zadovoljen, živel v harmoniji s sabo in okoljem, v katerem deluje, ter izraža to, kar v resnici je.

  Pomagamo vam razvijati veščine in znanja za lažje obvladovanje stresa, soočanje z življenjskimi preizkušnjami in izzivi v zahtevnejših situacijah, izboljšanje psihofizičnega zdravja ter polnejše življenje.

  S srcem se posvečamo izobraževanjem za organizacije in posameznike s področja obvladovanja stresa, individualnega svetovanja ter ustvarjanja in ohranjanja pozitivnih odnosov in dialoga.

  Osredotočeni smo na razumevanje potreb organizacije in posameznika ter na iskanje optimalnih rešitev.

  Naše vrednote so zaupnost, strokovnost, poslušanje, razumevanje.

   

  PODROČJA DELA:

  Izobraževanja, delavnice in MBSR "Mindfulness-Based Stress reduction" programi za organizacije,

  MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) programi čuječnosti za posameznike,

  individualno svetovanje s pomočjo tehnik čuječnosti in MBSR,

  spec. delavnice mindful dialogue itd.