LUD Literatura

LUD Literatura

    LUD Literatura izdaja revijo Literatura, ki izhaja že od leta 1989, in več knjižnih zbirk. Ureja tudi spletni medij Prireja literarne dogodke in druge dejavnosti, povezane z bralno kulturo.