Loški muzej Škofja Loka

    Loški muzej Škofja Loka je muzej splošnega tipa z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostno, etnološko in prirodoslovno zbirko, del programa pa je posvečen tudi razstavni dejavnosti. Ustanovljen je bil 1939. leta, s svojim delom pa zajema predvsem ozemlje, ki je 830 let tvorilo loško gospostvo (973–1803) pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga. Svoje osrednje prostore ima na Loškem gradu v Škofji Loki, ki je prvič omenjen že leta 1215. Tu so na ogled zbirke, muzej na prostem, v okviru gradu pa deluje tudi Galerija. Razstavno dejavnost izvajamo še na treh lokacijah: Galeriji Ivana Groharja, Miheličevi galeriji v srednjeveški Kašči in Domu Cankarjevega bataljona v Dražgošah.