• 03 Četrtek
    December, 2020
Igor Sviderski: Tridekada / Threedecade
ob 20.00
Plesna predstava
Igor Sviderski: Tridekada / Threedecade
Plesni Teater Ljubljana, Prijateljeva 2