Ljubljansko geografsko društvo

Ljubljansko geografsko društvo

  Ljubljansko geografsko društvo (LGD) je stanovska organizacija, ki združuje geografe in geografinje, študente in študentke geografije, kakor tudi vse ljubitelje geografske stroke, zlasti iz osrednjega dela Slovenije. Ljubljansko geografsko društvo deluje pod tem imenom in v obstoječi organizacijski obliki od leta 1984, čeprav segajo njegove korenine v daljno leto 1922, ko je bil ustanovljen njegov predhodnik, Geografsko društvo Slovenije. V skoraj devetdesetih letih se je omenjena organizacija večkrat preoblikovala, ljubljansko društvo pa je prevzelo povezovalno vlogo za geografe s širšega ljubljanskega območja in postalo član pozneje ustanovljene Zveze geografov Slovenije (krovne geografske organizacije v Sloveniji). LGD organizira številne dejavnosti preko celega leta: strokovna predavanja, geografske večere, mesečne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah, daljšo prvomajsko ekskurzijo v tujino in krajše oglede geografskih zanimivosti v regiji. Svojim članom zagotavljamo tudi kakovostno geografsko čtivo (Geografski vestnik, Geografski obzornik, vodničke opravljenih ekskurzij in druge priložnostne publikacije). Spletna stran: Facebook: https.// Twitter:

  • 19 Petek
   April, 2019
  Potopis LGD: Jamarski potep po Irski
  ob 19.00
  Strokovno izobraževanje
  Potopis LGD: Jamarski potep po Irski
  Dvorana Zemljepisnega muzeja, GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana