Ljubljana-Kyiv

    Delujemo v Ljubljani kot slovensko-ukrajinsko kulturno društvo na področju kulture, povezovanja najinih držav, narodov. Zaradi dogodkov, povezanih z okupacijo Krima in z neprekinjeno vojaško akcijo na Donbasu smo prisotni tudi na politično-družbenem nivoju, da ščitimo interese Ukrajine, ki je medijsko zelo malo predstavljena v Evropi.