Kulturno društvo Schellenburg

Kulturno društvo Schellenburg

    Kulturno društvo Schellenburg je prostovoljno in samostojno združenje fizičnih oseb, ki jih povezuje skupni interes organiziranja in izvajanja kulturnih in izobraževalnih dogodkov in prireditev. Namen društva: - s kakovostnim, raznovrstnim in kreativnim programom zapolniti primanjkljaj kulturno-umetniških in sakralnih vsebin v Ljubljani in širše, - ohranjanje in poustvarjanje slovenske kulturne dediščine in jezika ter spoznavanje mednarodnih kultur, - prebujanje ustvarjalnosti na različnih nivojih, - oživljanje kulturnega življenja v mestnem jedru. Cilji društva: - kulturno, vzgojno in izobraževalno osveščanje otrok, mladih in odraslih, - povezovanje podobno mislečih ljudi, izmenjave mnenj in izkušenj, - sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in na tujem, - duhovna rast sodelujočih v krščanski veri, etiki in kulturi. Naloge društva: - izvajanje ter vzpodbujanje koncertov in pevskih revij, predvsem na področju sakralne glasbe, - organiziranje in omogočanje ostalih glasbenih ter gledaliških prireditev, - likovne, fotografske, modelarske in ostale razstave, - ustvarjalne delavnice za otroke, mladostnike in odrasle, - predstavitve knjig, arhivskega materiala in ostalih kulturno-izobraževalnih vsebin, - potopisna predavanja in ostale projekcije kot celovečerni in dokumentarni filmi, - strokovna izobraževanja in seminarji.