Kulturno društvo Nova Akropola Ljubljana

Kulturno društvo Nova Akropola Ljubljana

    Smo kulturno društvo Nova Akropola, mednarodna, nevladna in kulturna organizacija, ki temelji na prostovoljstvu in deluje na področju filozofije, humanizma in kulture.

    Skozi predavanja o filozofskih in religijskih sistemih, starodavnih kulturah, znanosti, umetnosti in psihologiji skušamo poslušalce spodbujati tudi k toleranci in sprejemanju razlik – tako osebnih kot tudi rasnih, kulturnih in religijskih.