KULTURNO DRUŠTVO BOHINJ

KULTURNO DRUŠTVO BOHINJ

  Otroška folklorna skupina je nastala leta 1983, ki pa je kmalu dobila podmladek, otroke stare od šest do osem let, imenovane Pastrički, poleg katerih danes delujeta še Srednja otroška in Mladinska skupina.

  Moški pevski zbor kot takšen, ki deluje danes, pa je začel delovati v letu 1983, čeprav zametki pevskega zbora segajo v leti 1854, v okviru pevskega zbora je deloval tudi Ženski pevski zbor v letih 1985 do 1990.

  Folklorna dejavnost se je tudi začela razvijati že nekaj let prej, uradno pa je bila Odrasla folklorna skupina ustanovljena leta 1954 v okviru Turističnega društva Bohinj, leta 1960 pa se je pridružila Kulturnemu društvu.

  Prva gledališka predstava je zabeležena v decembru 1913, gledališka sekcija stalno spreminja svoj program, vključuje pa tudi gledališke igre za otroke.

  Kino sekcija je v društvu delovala že v sedemdesetih letih. Po tem času je kino dlje časa deloval v okviru privatnih upravljalcev, leta 2007 pa je po daljšem premoru ponovno pršel v delovanje Kulturnega društva Bohinj.

  Več na