KuD Pepca Čehovin - Tatjana

  Kulturno društvo "Pepca Čehovin – Tatjana" Senožeče je bilo ustanovljeno 1973. V tistem času je bila ustanovljena dramska sekcija, ki je odigrala precejšnje število predstav. Društvo je organiziralo slavnostne prireditve ob praznikih in drugih priložnostih. V društvu se je kasneje oblikoval tudi "Aktiv žena", kateri je aktiven še danes. Po osamosvojitvi pa je društvo poleg kulturnih prireditev začelo organizirati tudi kompleksnejše prireditve, ki vsebujejo elemente kulture, športa in turizma. Prva večja občinska prireditev (Pastirske igre), ki je začela obujati spomin na pastirsko življenje v tem kraju, nekoč pomembnem središču živinoreje
  Danes pa so Senožeče eno izmed najpomembnejših rejskih območij drobnice v Sloveniji, zato želimo s to prireditvijo postopoma doseči, da bi v tem smislu dobile vodilno vlogo z vzpodbujanjem okolice za obujanje starih običajev in navad kakor tudi dvigovanjem kulture bivanja in tradicije v teh krajih. Prireditev spremljajo številni dogodki, razstave, kulturna, umetniška, zabavna in športna srečanja, ki pritegnejo večje število obiskovalcev. V tem času se je oblikovala tudi "Pevska sekcija", katera je kasneje prerasla v samostojni mešani pevski zbor.

  Trenutno je v društvo vključenih približno 30 aktivnih članov, ki skrbijo za popestritev kulturnega in družabnega življenja v naših krajih. Na začetku koledarskega leta upravni odbor pripravi plan prireditev za tekoče leto. K tem prireditvam sodi nekaj večjih in že tradicionalnih. Med te prireditve sodijo:
  pustovanje, proslava ob 8. marcu in materinskem dnevu, kresovanje, pastirske igre in veseli december.

  Pastirske igre, ki smo jih lansko leto organizirali že osmič, postajajo v Senožečah večja kulturna, družabna in zabavna prireditev, ki vsako leto pritegne večje število obiskovalcev. V samo pripravo prireditve je vključenih večje število članov našega društva in krajanov. Veseli nas, da se nam pri samih pripravah in izvedbi iger pridružuje vedno več mladih, ki na tak način koristno preživljajo svoj prosti čas.

  Poleg že prej omenjenih večjih prireditev, vsako leto organiziramo tudi priložnostne manjše prireditve kot so smučanje na domačem prostoru, potopisna predavanja, čistilno akcijo ter družabna in strokovna srečanja članov društva.
  Vse člane društva združuje želja po skupnih druženjih, zabavi in popestritvi vsakdanjega življenja. Veseli nas, da so v naši sredini še vedno prisotni ljudje, ki so pripravljeni svoj prosti čas nameniti sočloveku, ne da bi za to pričakovali plačilo.