KUD in Galerija Salsaverde

  Kako deluje KUD IN GALERIJA SALSAVERDE

  KUD in Galerija Salsaverde deluje po načelu zagotavljanja univerzalnih pravic in enakih možnosti vseh ljudi do sodelovanja v kulturnem, umetniškem in glasbenem življenju.

  Prizadevamo si za vzgojo v umetnosti, ki predstavlja sistematično učenje spretnosti in znanj, načinov mišljenja ter prikaz različnih umetniških form (glasbenih, likovnih, vizualnih, plesnih, gledaliških,…), s čimer je mogoče doseči izboljšanje posameznikovega odnosa do izobraževanja in umetniških vrednot, povečanje njegove kulturne identitete ter izboljšanje občutka osebnega zadovoljstva in počutja.
  Interdisciplinarne povezave umetnosti, glasbe in kulture z drugimi področji omogočajo široko razgledanost na različnih kulturnih, umetniških in znanstvenih področjih.

  Vzgajamo z umetnostjo, pri tem uporabljamo kreativne, izvirne in avtorske pristope, tako spodbujamo spretnosti in znanja posameznika skozi umetnostno in kulturno izobraževanje.

  Smo sodobna organizacija, ki omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, avtorskih del in vizij onkraj institucionalnih in neinstitucionalnih oblik umetniške, glasbene, raziskovalne, strokovne, kulturne in druge dejavnosti.

  Kulturna vzgoja je kroskulikularna vsebina in razsežnost KUD Salsaverde, ustvarjalnost predstavlja temeljno vzgojno-izobraževalno kompetenco.

  Organiziramo mednarodne umetniške, glasbene, kulturne, strokovne delavnice, srečanja, predavanja, in prireditve, ki so namenjene izmenjavi znanj ter izkušenj in avtorskih del.

  Kjer in kakor je le mogoče, delujemo decentralizirano in spodbujamo avtonomno nastajanje, izražanje in delovanje posameznih kreativnih članov društva.

  Ozaveščamo pomen glasbenega, umetniškega, kulturnega ter izobraževalnega delovanja z vidika trajnostnega razvoja, pri tem izpostavljamo smiselno in kritično uporabo sodobne tehnologije.

  Prizadevamo si vrednotiti kulturo kot dejavnik razvoja, zato želimo okrepiti programe izobraževanj in posredovanje znanja, katerih cilj je umetniško izobraževanje in usposabljanje ustvarjalca.

  Izobraževanje na področju umetnosti, glasbe in kulture, nas navdihuje in spodbuja da spoznavamo in se sprašujemo o svetu v katerem živimo. Vlaganje v tovrstno bogastvo od rojstva do zadnjih vzdihljajev gradi ustvarjalne, inovativne, demokratične in raznolike družbe. S tem prispevamo k dolgoročnemu človeškemu, družbenemu in Orbitalnemu napredku.

  V KUD Salsaverde želimo razvijati kreativnost, samoiniciativnost, izražanje, domišljijo, čustveno inteligentnost, moralne vrednote, sposobnost kritične refleksije, samostojnost ter svobodo mišljenja in odločanja vsakega posameznika.

  Pomen izobraževanja v kulturi, umetnosti in glasbi je v družbi zelo velik. Oblikuje osebnosti odprte za umetnost v najširšem smislu in za zaznavanje in razumevanje lepega ter vzpodbuja da razvijamo lastno ustvarjalnost.

  • 26 Sreda
   Maj, 2021
  Izar Lunaček: Življenje je smešno
  ob 18.00
  Likovna razstava
  Izar Lunaček: Življenje je smešno
  Galerija Salsaverde, Gramscijeva 4, Izola