KUD Gallina

KUD Gallina

    Vokalni sestav, ki ustvarja pod imenom Gallina, je nastal konec leta 2010. Gallina veliko pozornosti namenja izvajanju slovenske ljudske in umetne glasbe, skladbam svetovne zborovske literature od renesanse do sodobnosti, skladbam zlatega časa slovenske popevke, na repertoarju pa se najdejo tudi tuje skladbe vokalnega jazza in popa. Še posebej pomembno poslanstvo skupine je spodbujanje skladateljev k ustvarjanju novih skladb in s tem k bogatenju ženske vokalne in zborovske zakladnice.

    V Gallini pod umetniškim vodstvom Ane Erčulj pojejo Maša Simčič, Živa Kolenc, Ana Plemenitaš in Višnja Fičor.