KUD Dudovo drevo

    V KUD Dudovo drevo razvijamo ljubiteljske kulturne dejavnosti s spodbujanjem kulturne in umetniške (po)ustvarjalnosti, (post)produkcije, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot ter izvajanja uprizoritvene umetnosti (lutkovno in dramsko gledališče, mala šola lutkarstva, kreativne delavnice za otroke, mladino in odrasle), organizacije kulturno-umetniških in družabnih prireditev (glasba, literarno-dramske in folklorno-ljudske vsebine), priložnostnih razstav in izdajanja domoznanskih publikacij.

    Uživamo medobčinski ugled in imamo v svojem dvanajstletnem delovanju za sabo že lepo število predstav.
    Predstave so večinoma nastale ob podpori Mestne občine Velenje, Zveze kulturnih društev Šaleške dolini in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

    Dudova dežela. Facebook. Twitter. YouTube.