Krog prijateljev Bruna Groeninga

Krog prijateljev Bruna Groeninga

    Krog prijateljev Bruna Gröninga je eno največjih združenj za ozdravitve po duhovni poti. Tukaj se lahko zainteresirani in tudi tisti, ki iščejo pomoč, brezplačno naučijo, kako sprejemati izcelitveno moč. Pri tem se pogosto dogajajo presenetljive ozdravitve, celo dolgoletnih organskih obolenj. Že v času življenja je Bruno Gröning izgradil lokalne skupnosti. Danes so le-te na vseh kontinentih. Tukaj se sestajajo prijatelji Bruna Gröninga, da bi skupaj sprejemali izcelitveno moč ter poročali o svojih izkušnjah in doživetih ozdravitvah. Krogu prijateljev se lahko vsak svobodno pridruži ali ga zapusti. Finančnih ali pravnih obveznosti ni. Vsi stroški se financirajo izključno iz prostovoljnih prispevkov. Po vzoru Bruna Gröninga ni medicinskih svetovanj, pregledov ali terapij. Ne odvrača se od obiskov pri zdravniku ali medicinskega zdravljenja. Več informacij na: Svetovna nevladna organizacija za mir (World Peace Prayer Society - WPPS, ki je članica OZN in katere cilj je združiti ljudi vseh dežel, s sloganom "Naj na Zemlji zavlada mir" je 23. maja 2013 Krogu prijateljev Bruna Gröninga podelila nagrado za mir (angl. Peace Pool Award). Slovesna podelitev je potekala na povabilo sekretariata OZN v ekumenski Tillmannovi kapelici OZN. WPPS se zavzema za svet, ki spoštuje vse kulture, običaje, religije, etnične skupine in življenjske sloge. Predstavnica organizacije WPPS, gospa Deborah Moldow je v nagovoru poudarila pomen Kroga prijateljev Bruna Gröninga in učenja Bruna Gröninga pri pomočeh in ozdravitvah po duhovni poti. Izpostavila je pomen ozdravitve posameznika za ustvarjanje miru med ljudmi in se zahvalila Krogu prijateljev Bruna Gröninga za njegovo več kot 30 letno nesebično delovanje. Glede na zunanjo podobo nagrade (oblika stebra) je dodala: "Povezuje nebo in Zemljo z molitvijo za mir" Doslej so to nagrado med drugimi prejeli tudi Mati Tereza in Dalajlama ter papež Janez Pavel II.