Kosovelov dom Sežana

    Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa je kulturni center, ki v prvi vrsti ponuja najrazličnejše kulturne prireditve, ob tem pa omogoča tudi poslovne in turistične storitve. Ima štiri prireditvene prostore (3 dvorane in zunanji amfiteater), zvočno snemalnico, delavnico za vzdrževanje in tri razstaviščne prostore. S svojimi zmogljivostmi nudi koncertno in gledališko dejavnost, filmske predstave, razstavno in večpredstavnostno dejavnost, možnost prirejanje kongresnih dogodkov in drugih prireditev. Dom ima zaradi svoje geografske lege pomembno funkcijo pri zagotavljanju kulturnih dobrin prvenstveno prebivalcem Krasa pa tudi Brkinov, sekundarno pa tudi širši regiji skladno z vizijo enotnega slovenskega kulturnega prostora – od Furlanije in Benečije pa do Ilirske Bistrice in Kopra.