Koroška galerija likovnih umetnosti

Koroška galerija likovnih umetnosti

  Koroška galerija likovnih umetnosti je muzej sodobnih vizualnih umetnosti. V skladu s poslanstvom in namenom, za katerega je bila ustanovljena, je galerija pokrajinski muzej za področje likovne umetnosti, ki opravlja javno službo varovanja premične likovne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci v zamejstvu na avstrijskem Koroškem, v strateškem smislu zlasti s programi in projekti čezmejnega sodelovanja. V smislu skladnega kulturnega razvoja na teritoriju celotne države se povezuje in sodeluje z drugimi galerijami in muzeji v nacionalni mreži Republike Slovenije. Galerija kontinuirano razvija koncept žive razstavne dejavnosti s poudarkom na angažiranih likovno–vizualnih praksah, zaradi katerih je prepoznavna doma in v tujini, kar je v skladu s kulturno tradicijo Slovenj Gradca in širše regije. Galerija ima specifične zbirke koroške in mednarodne likovne ustvarjalnosti, ki so nastale z darili, volili in odkupi, načrtno zaokroža in dopolnjuje pa jih z novimi pridobitvami. Posebna pozornost je namenjena vzpodbujanju sodobnih vizualnih umetniških praks in intermedijske umetnosti.

  • 24 Danes
   Oktober, 2019
  Boštjan Temniker: Ko-eksistenca for-me
  od 18.00 do 19.00
  Kiparska razstava
  Boštjan Temniker: Ko-eksistenca for-me
  Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem
  Dogodki, ki trajajo več dni:
  Podobe pokrajine
  od 9.00 do 18.00
  Likovna razstava
  Podobe pokrajine
  KGLU, Glavni trg 24, Slovenj Gradec