Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

  Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Pod njeno okrilje spadajo tri organizacijske enote: Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, Krajevna knjižnica Sveti Tomaž in Krajevna knjižnica Ivanjkovci. Knjižnica zbira, obdeluje in hrani knjižnično gradivo, svojim članom omogoča izposojo gradiva na dom, sodeluje v vseživljenjskem učenju, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, ter kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo same knjižnice. Hkrati omogoča tudi dostop do informacij na svetovnem spletu, uporabnikom pomaga pri iskanju gradiva in jim nudi osnovno usposabljanje za uporabo informacijskih tehnologij ter uporabo knjižnice. S svojo dejavnostjo skušamo zadovoljiti potrebe in želje vseh starostnih in interesnih skupin in se pri izvajanju le-teh povezujemo s šolami, vrtci ter drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami v našem okolju.

  • 02 Danes
   Julij, 2020
  Četrtkovi zeleni popoldnevi v Knjižnici Ormož
  od 17.00 do 18.00
  Strokovno izobraževanje
  Četrtkovi zeleni popoldnevi v Knjižnici Ormož
  Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
  • 04 Sobota
   Julij, 2020
  Kviz št. 1 v Knjižnici Ormož
  ob 20.00
  Strokovno izobraževanje
  Kviz št. 1 v Knjižnici Ormož
  Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož