Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije

Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije

    Smo Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije (KPTVS). Pod svojim okriljem združujemo posameznike, ki dejavnost turističnega vodenja opravljamo v okviru različnih gospodarskih družb in nam turistično vodenje predstavlja mnogo več kot le občasen hobi in možnost manjšega dodatnega zaslužka. Članstvo v Klubu profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije vidimo kot poslanstvo, da zavedanje o našem poklicu in delu predstavimo širši javnosti ter s tem s svojim delom in delovanjem pripomoremo k razvoju turizma v Sloveniji. Turistično vodenje je naš poklic, ki ga opravljamo z ljubeznijo, spoštovanjem in veliko odgovornostjo. Odgovornostjo do naših naročnikov, potnikov, lokalnih partnerjev, destinacije in države. Zavedamo se, da je naš poklic mnogokrat edini v verigi turistične ponudbe, ki ima stik s potnikom, s turistom, za katerega zadovoljstvo se vsi trudimo. Zato vemo, da je ravno turistični vodnik tisti, ki gostu pričara destinacijo in odločilno vpliva na percepcijo obiskovalcev ter s tem posledično prispeva k razvoju. Turistični vodnik je tisti, ki s pravim pristopom s potniki razvije trajne odnose, jih tako krepi ter povečuje zadovoljstvo. Zavedamo se odgovornosti, ki jo nosimo pri svojem poklicu do lokalnih partnerjev in ponudnikov. Edino dobro razgledan, informiran in izobražen turistični vodnik je tisti, ki lahko potniku na destinaciji svetuje, pomaga in ga usmeri k lokalnim proizvajalcem ter s tem spodbuja lokalno potrošnjo tako pa prispeva k trajnostnemu razvoju destinacije. Vendar tega ne zna in ne zmore vsak. Dobro delo in odlično vodenje lahko opravi edino dobro izobražen in odlično podkovan vodnik z veliko izkušnjami, ki ga bogatijo in spodbujajo k rasti ter nenehnemu poklicnemu razvoju. Občutek širše družbene odgovornosti, nenehno dodatno izobraževanje tako doma kot tudi v tujini in želja po rasti ter poklicnem razvoju so tiste stvari, ki člane Kluba profesionalnih turističnih vodnikov ločijo od običajnega turističnega vodnika z opravljeno licenco. Naše poslanstvo udejanjamo na najrazličnejše načine. Aktivni smo pri lastnih ali partnerskih, domačih ali mednarodnih projektih pri katerih se povezujemo z drugimi akterji v turizmu. Skupaj prispevamo k trajnostnemu razvoju in povečujemo družbeno odgovornost vsakega člena v verigi turistične ponudbe. Želimo si: - S svojim prispevkom povečevati ugled Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije. - Z izobraževanji svoje znanje in dolgoletne izkušnje razširiti v različne sfere turizma. - S povezovanjem različnih akterjev spodbuditi sinergične učinke med njimi. Trudimo se in trudili se bomo, da bo turizem v Sloveniji v duhu trajnostnega razvoja donosna gospodarska panoga z elementi široke družbene odgovornosti. Odgovorno bomo prispevali svoj del in upali, da ga vsi skupaj lahko povežemo v nepremagljivo celoto.

    • 07 Nedelja
      Junij, 2020