KD Integrali

KD Integrali

  Kulturno društvo Integrali deluje na področju gledaliških umetnosti z močno afiniteto do sočasne dramatike, ki jo raziskuje, uveljavlja in razširja skozi različne veje svojega delovanja. Poleg dramatike svoj fokus usmerja tudi na izobraževanje v teoretičnem in kritičnem razmisleku s Šolo ustvarjalne kritike in teorije.

  Integrali se usmerjajo v omogočanje razmer za raziskovanja in preizkušanja (skozi različne delavnice, ad hoc projekte ...) in ne v klasično umetniško-produkcijsko linijo.
  Tako želijo:
  1. razbiti zastarelo percepcijo dramskega – začenši pri samih piscih;
  2. uveljavljati nekonvencionalna (dramska) besedila kot potencialna gledališka besedila;
  3. vključevati pisce v proces nastajanja predstave (najradikalnejši način so mogoče prav ad hoc projekti);
  4. načrtno spodbujati interakcijo in skupno ustvarjanje različnih profilov ljudi;
  5. izobraziti (mlad) teoretični in kritiški kader in mu dati možnost za raziskovanje in objavljanje;
  6. iskati možnosti uprizarjanja sočasnih dramskih besedil v institucijah;
  7. nadgraditi mednarodno mrežo;
  8. omogočati rezidenčna bivanja tujim dramatikom in gledališkim umetnikom v Sloveniji;
  9. ponuditi kakovostne dramske delavnice;
  10. spodbujati prevode slovenskih dramskih tekstov v tuje jezike.

  Založniška dejavnost:
  KD Integrali je v zadnjem polletju izdalo dramsko pesnitev Ljubljana – Gospa Sveta Petra Ressmana z Manifestom za novo dramo Blaža Lukana (knjiga je posvečena Gledališču Glej ob njegovi 40-letnici in tako simbolno predstavlja odcepitev Pregleja in njegovo transformacijo v umetniško skupino preglej, ki deluje pod okriljem KD Integrali) in Zakon 3. branje z Zakon je tekst Janeza Janše ter Angažirana umetnost:
  dobesedna, neemocionalna in hendikepirana Suzane Tratnik. Zakon 3. branje je knjižna modulacija zadnjega dela projekta Zakon umetniške skupine preglej. Zakon je v maniri ad hoc gledališkega dogodka nastal kot odgovor na temo novega družinskega zakonika in je doživel že "dve branji":
  prvo marca v Cankarjevem domu, drugo maja v Cafe Open).
  V pripravi je knjižni prvenec Mihe Mareka.