Karierni centri Univerze v Ljubljani

    Karierni centri Univerze v Ljubljani preko različnih dejavnosti, ki so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, spodbujamo, da so že v času študija čim bolj aktivni, da se udeležujejo različnih dogodkov, se povezujejo z delodajalci, pridobivajo dodatne spretnosti in tako poskrbijo za svojo čim boljšo zaposljivost po končanem študiju.