Število zadetkov iskanja:
  • Dogodki (1)
  • Prireditelji (2)
  • Kino spored (0)
  • TV spored (57)
Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2018
torek, 30.1.2018 od 9.00 do 14.40, Strokovno izobraževanje
PLANET GV, Likozarjeva 3, Ljubljana, ... saj bo to podlaga za izvedbo napredovanj, skladno z veljavno zakonodajo, tudi v naslednjih letih. Kljub temu, da je tudi za leto 2017 in 2018 na področje napredovanj posegla interventna zakonodaja, bodo napredovanja v letu 2018 izvedena, ...