Število zadetkov iskanja:
  • Dogodki (1)
  • Prireditelji (8)
  • Kino spored (0)
  • TV spored (42)
Top Skills
četrtek, 1.10.2020 od 9.00 do 14.30, Strokovno izobraževanje
Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7, Ljubljana, ... Cilji delavnice: pripraviti udeležence, da se usposobijo, da prestopijo iz polja povprečja v polje dosežkov, udeleženci bodo osvojili veščine, kako odreagirati, delovati in imeti odlične rezultate v situacijah, ko so pod pritiskom in stresom, ...