Število zadetkov iskanja:
  • Dogodki (2)
  • Prireditelji (8)
  • Kino spored (0)
  • TV spored (12)
Top SKILLS
torek, 15.1.2019 od 9.00 do 14.30, Strokovno izobraževanje
Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7, Ljubljana, ... Cilji delavnice: pripraviti udeležence, da se usposobijo, da prestopijo iz polja povprečja v polje dosežkov, udeleženci bodo osvojili veščine, kako odreagirati, delovati in imeti odlične rezultate v situacijah, ko so pod pritiskom in stresom, ...
Top performer v 100 dneh
torek, 15.1.2019 od 13.00 do 16.30, Strokovno izobraževanje
PLANET GV, Likozarjeva 3, Ljubljana