Število zadetkov iskanja:
  • Dogodki (5)
  • Prireditelji (1)
  • Kino spored (0)
  • TV spored (67)
19. kiparsko slikarsko srečanje Forma Makole 2021
sobota, 4.9.2021 od 8.00 do 23.00, Kulturna prireditev
Park skulptur Dežno, Dežno 61a, Makole
Muzejska SCENA na spletu!
četrtek, 4.3.2021 od 16.30 do 17.30, Razstava za otroke
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana
Festival mlade literature URŠKA 2021
četrtek, 4.3.2021 od 16.30 do 19.00, Festival
Spletna aplikacija ZOOM, Ljubljana
Sedem vabil v Lirikonfestovo podnebje 2021
ponedeljek, 8.3.2021 ob 8.00, Festival
Gaj poezije Velenje, Velenje
Poslušati s srcem - delavnica sočutne komunikacije
ponedeljek, 22.3.2021 od 18.00 do 21.15, Osebnostna rast
On line - Zoom srečanje, Novo mesto