Število zadetkov iskanja:
  • Dogodki (1)
  • Prireditelji (1)
  • Kino spored (0)
  • TV spored (0)
Mogočni varuhi preteklosti: Gradovi na Slovenskem
Že poteka - do nedelja, 9.2.2020, Tematska razstava
Kazemate, Ljubljanski grad, Ljubljana, Gradovi že od nekdaj burijo našo domišljijo. S svojo pomembnostjo in veljavo ter s svojo mogočnostjo in trdnostjo nas ponosno opozarjajo na preteklo vlogo varuhov dežel, mest in meja, pa tudi svojih praviloma plemenitih stanovalcev. Grajski zidovi varujejo številne zgodbe in legende, ki so se spletle okrog njih in se globoko zasidrale v naši zavesti.