Irena Jarc

  M a n d a l a – že v samem imenu se skriva harmonično nihanje. Beseda izvira iz sanskrta in pomeni krog, red, strukturo, osrediščenje in popolnost. Vse kar obstaja je ustvarjeno iz ene točke. Iz te središčne točke izhajajo koncentrični krogi, simboli premikanja, ki se skladno širijo v neskončnost.

   Risanje mandal nam nudi globoko estetsko doživetje. Že od praveka je pomenila glavni simbol za koncentracijo, meditacijo, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje. V preteklosti so jo za razbremenitev uma risali filozofi, učenjaki, modreci pa tudi preprosti ljudje.

   V njej se združujejo preteklost, sedanjost in prihodnost, narava in kultura, starodavno in sodobno, zavestno in podzavestno. Risanje mandal prebuja v nas notranji mir, povezanost z lastnim bitjem, obenem pa dopušča fantaziji prosto pot.

   Že samo risanje in barvanje mandal nas pomirja in dviga našo zavest. V mandali je najbolj poudarjena sredina, ki predstavlja ljubezen, resnico ali z eno besedo, božanstvo.

  Privoščite si čas samo zase in pustite vsakdanjik za seboj.

  Vljudno vabljeni!