Inštitut za primerjalno pravo

Inštitut za primerjalno pravo

    Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP-PF) je znanstveno-raziskovalni zavod, ki ga je leta 1997 ustanovila Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani z namenom, da se na področju pravnih znanosti vzpostavi ugledna strokovna organizacija namenjena raziskovalno-razvojni, izobraževalni, svetovalni in založniški dejavnosti.

    Inštitut deluje zlasti na področjih civilnega, gospodarskega, delovnega, ustavnega in upravnega prava, pri čemer daje poudarek obravnavanju aktualnih pravnih vprašanj, na katera domače pravo in pravna praksa še ne ponujata enostavnega odgovora, zato lahko dragocen uvid pri njihovem reševanju prinese analiza ureditve v drugih pravnih redih ter primerjava različnih rešitev. Inštitut skuša s svojo raziskovalno politiko slediti trendom sodobnega primerjalnega prava in z rezultati raziskav pripomoči k čim kakovostnejšemu razvoju slovenskega prava, pravne teorije in pravne prakse.

    • 23 Četrtek
      April, 2020