Keter - Center Boga

Keter - Center Boga

    Mag. Anita Škof je avtorica desetih knjig za notranjo duhovno rast, širjenje Zavesti, samozdravljenje in samouresničenje. Je ustanoviteljica in voditeljica Duhovnega centra ZLATA DOBA ter založbe KETER - Center Boga. Predava, piše članke in vodi lastno ŠOLO ZA DUHOVNO RAST ZLATA DOBA ter notranje navdihnjene nekajurne do večdnevne meditacijsko-izkustvene delavnice v okviru avtorskega duhovnega projekta Zlata doba. Posamezniku razodeva nov nivo Zavesti in mu ga pomaga neposredno izkusiti. Zavest Zlate dobe, ki se razodeva iz človekove Notranjosti, ukinja prostor in čas ter ju nadomešča z ozaveščeno Enostjo.

    Med njenimi najbolj priljubljenimi knjigami so vodniki - priročniki SAMOZDRAVLJENJE DUŠE IN TELESA, BREZPOGOJNA LJUBEZEN, SPOROČILA BOGA in ZLATA DOBA. Med duhovnimi biseri, ki se usipajo iz njenega Srca in so ljubeče odeti v knjige, sta še duhovni pripovedi ODMEVI ATLANTIDE in PRIŠLI SO Z NEBA ter vodnika v duhovno rast PREBUJANJE V ZLATO DOBO ter BUDDHAPADA - BESEDE RAZSVETLJENEGA. Njeni najnovejši knjigi sta duhovni vodnik RAZSVETLJENJE in duhovna pripoved ZAVEZA V DUŠI.

    Podrobnejše informacije o njenem delovanju, delavnicah in knjigah lahko najdete na Knjige lahko tudi naročite.

    TV oddaje z njenimi duhovnimi sporočili, predstavitvijo njenih knjig in meditacijsko - izkustvenih delavnic z izjavami udeležencev najdete na kanalu