Mladinski hotel Punkl

Mladinski hotel Punkl

    Pod okriljem Mladinskega centra Koroškega zavoda za kulturo Ravne je bil v letu 2011 izgrajen Mladinski hotel Punkl, ki čez vse leto posameznikom in skupinam ponuja možnost prenočitve. Kot tak igra pomembno vlogo na področju neformalnega in priložnostnega učenja ter socialne kohezije mladih v lokalnem in regionalnem okolju.