Holistični Inštitut Harmonija

     Holistični Inštitut Harmonija, Zavod za izobraževanje in spodbujanje višje kvalitete življenja, je bil ustanovljen z namenom, da spodbuja, izobražuje in svetuje na področju izboljšanja kvalitete življenja posameznika ter dvigovanje individualne in kolektivne zavesti. Pri uresničevanju svojega namena spodbuja celostni pristop do posameznika in pri tem integrira uporabo različnih znanosti.

    Vizija:
    Kvaliteta našega življenja je odvisna od kvalitete naše zavesti in naše identitete. Če se poistovečamo z zunanjimi stvarmi, se zapletamo v neskončni krog tesnobe in frustracije. Naša misija je obujanje naše prave narave, dvig zavesti in prizadevanje za dosego harmonije na telesnem, umskem in spiritualnem nivoju.Hkrati spodbujamo harmonijo v odnosu do drugih živih bitij in sveta, ki nas obdaja. Sreča je naraven rezultat življenja v skladu z našo pravo naravo. Pravico imate do te sreče!