GVIDO Društvo

    GVIDO je kratica in pomeni Glasbeno vzgojno izobraževalno društvo.

    Ime je povzeto tudi po italijanskemu glasbenemu teoretiku iz začetka drugega tisočletja, ki je pomembno vplival na (notni) zapis glasbe.

    GVIDO se ukvarja z organizacijo neformalne oblike poučevanja glasbe, različnih glasbil, solo petja ter glasbene produkcije.

    GVIDO pozdravlja sproščeno učenje in sodobno podajanje snovi z vsem spoštovanjem do klasične, ljudske in tradicionalne glasbe.

    GVIDO se prilagaja željam posameznikov (pop, rock, etno, jazz...), seveda pa tudi v okviru lastnega interesa in referenc sledi programom, ki zagotavljajo kvalitetno in strokovno obravnavo ter izvajanje.