Gorenjska moj planet

Gorenjska moj planet

    Gorenjska, moj planet je serija rekreativnih tekaških prireditev (pokalno tekmovanje) na širšem območju Gorenjske.

    Dejavnost koordinatorja Timing Poljane, d.o.o.: Merjenje in obdelava rezultatov na športnih prireditvah, organizacija in promocija prireditev.

    Vpisane prireditve iz serije Gorenjska, moj planet organizirajo lokalni organizatorji.