Organiski odpadki, VN LAB 2019
ob 19.00
Uprizoritev
Organiski odpadki, VN LAB 2019
Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18