Predstavitev knjige dr. Martina Berishaja: (Raz)kr

sre, 20.10.21 | Svečana dvorana Rektorata UNSA, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo., Sarajevo