Plečnik & A-cappella: APZ Tone Tomšič

čet, 30.9.21 | Cerkev sv. Cirila in Metoda Bežigrad, Ljubljana Bežigrad