Meditacija: Sanat Kumara/Iniciacija Moči Ljubezni

tor, 20.3.18 | POSLOVNA STAVBA MF, Podutiška cesta 92, Ljubljana