MG+: Bogoslav Kalaš: stroj za slikanje - pogovor

sre, 14.1.15 | Moderna galerija, Ljubljana