Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Silvester Bajc: Idrijska čipka v mozaikih
Nazaj v galerijo.