Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Slavko Pregl v Piranu ( Beletrinini trubadurji)
Nazaj v galerijo.